Учимо брзо и лако, јер знамо како (онлајн)

Каталошки број 770, акредитован за 2022/23,2023/24. и 2024/25. школску годину, семинар ,,Учимо брзо и лако, јер знамо како” за учитеље, предметне наставнике у основними средњим школама, као и за стручне сараднике. Од септембра само онлајн варијанта. К2, П3, 5 недеља (30 сати).
Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области:
– шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије,
– неурофизиолошке карактеристике учења и памћења,
– врсте, стилови, методе и стратегије учења,
– технике памћења
– мнемотехнике,
– прилагођавање захтева потребама ученика.
Обука полазника за:
– препознавање стилова учења код ученика,
– проналажење и употребу инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења,
– обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења,
– пружање додатне подршке деци.