Учимо брзо и лако, јер знамо како (онлајн)

Каталошки број 770, акредитован за 2022/23,2023/24. и 2024/25. школску годину, семинар ,,Учимо брзо и лако, јер знамо како” за учитеље, предметне наставнике у основними средњим школама, као и за стручне сараднике. Од септембра само онлајн варијанта. К2, П3, 5 недеља (30 сати).
,,Учимо брзо и лако, јер знамо како“ је програм стручног усавршавања наставника који је био акредитован за школске 2018/19,2019/20. и 2020/21. (2021/22.) године од стране Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије под каталошким бројем 599 у оквиру понуде Удружења Креативни учитељи као семинар који се реализује уживо у трајању од 8 сати.

„Учимо брзо и лако, јер знамо како“ је програм који је подржала Менса Србије, сматрајући да своко дете, мотивисано, учећи на себи ствојствен начин и користећи сва своја чула, може да развије своје урођене потенцијале до свог максимума. Уз вежбе чула вида и слуха,теста за одређивање стила учења, отклањање негативних утицаја на памћење, овладавањем техникама памћења – мнемотехнике и јачањем природног памћења – мнемонике, покушавамо да развијемо све дечије природом дате потенцијале за брже и лакше учење. Битна је и подршка коју можемо пружити родитељима како би они били најбоља подршка развоју потенцијала њиховог детета.

Програм је креиран са циљем да едукује и подржи полазнике у примени ефикаснијих начина учења у раду са децом.

Сврха обуке је да се полазнике обучи за пружање додатне подршке деци у проналажењу и примени различитих стилова и техника учења прилагођених индивидуалним потребама сваког детета.

Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:  K2- компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: П3- Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење).

недеља: 5 ( бодова: 30)           45

Аутори:

  • Професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Срби
  • Професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
  • Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић , ОШ „Бановић Страхиња“, члан Менсе Србије

Реализатори :

  • Професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
  • Професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области:
– шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије,
– неурофизиолошке карактеристике учења и памћења,
– врсте, стилови, методе и стратегије учења,
– технике памћења
– мнемотехнике,
– прилагођавање захтева потребама ученика.
Обука полазника за:
– препознавање стилова учења код ученика,
– проналажење и употребу инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења,
– обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења,
– пружање додатне подршке деци.
Очекује се да ће полазници:
– развити сензибилитет за склоност ученика према различитим стиловима учења,
– бити обучени за ефикасније препознавање специфичности ученика у домену начина примања информација,
– проширити сазнања о врстама, методама и стратегијама ефикасног учења и техникама памћења,
– бити оснажени и мотивисани да подстичу ученике и родитеље на побољшање школског успеха,
– бити обучени да на ученике пренесу знање о техникама учења како би ученици имали што боље резултате,
– унапредити компетенције које се односе на активно учење и учење кроз игру.
 
Цена по учеснику је 3000 динара Цена укључује: похађање семинара, хонорар за реализаторе и ауторе, вођење базе добрих примера праксе учесника семинара, трошкове пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације, платформе и ппт-а.

Мирјана Тишма, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ “Драган Лукић” у Београду, SonS амбассадор, потпредседник Удружења УченIQ и члан Одсека за рад са децом Менсе Србије.  

Биографију Мирјане Тишме прочитајте ОВДЕ.

Тања Олеар Гојић је педагошки саветник, професор разредне наставе у ОШ „Драган Лукић” у Београду. Она је и Најбољи едукатор Србије, Scientix и Science on Stage амбасадор за Србију, председник Удружења грађана ,,УченIQ” и тренутни координатор Одсека за рад са децом у Менси Србије.

Биографију Тање Олеар Гојић прочитајте ОВДЕ.