СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене

 Семинар СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене, каталошки број 739 акредитован за 2022/23,2023/24. и 2024/25. школску годину за учитеље, предметне наставнике у основними средњим школама. Семинар траје један дан, 8 сати и оставрују се К2, П3.

Општи циљ обуке је развијање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену СТЕМ концепта кроз једноставне пројектне задатке у настави у циљу развоја функционалних и трајних знања и вештина ученика. 

 

Едукација полазника подразумева сазнања из следећих области:

– СТЕМ концепта у настави;

– планирања пројектног задатка;

– међупредметног повезивања и међупредметних компетенција;

– одређивања исхода пројектног задатка;

– израде Радних и Чек листа за ученике и наставника;

– битних елемената за реализацију пројектних задатака;

– презентације пројектних задатака;

– евалуације и оцењивања рада ученика током пројектног задатка.

 

Очекује се да ће полазници:

– добрим  примерима праксе бити мотивисани да сами осмисле и примене у настави различите СТЕ(А)М активности које ће бити међупредметно повезане, а развијаће међупредметне компетенције;

– ефикасније планирати и реализовати пројектне задатке;

– умети да примене евалуацију ученичког рада и оцене га;

– промовисати научно описмењавање, критичко мишљење, сарадњу и креативност;

– охрабрити се да промовишу своје добре примере праксе и тиме доприносе подизању угледа просвете.

 

Удружење УченIQ има свој СТЕАМ тим који организује СТЕАМ активности за децу и наставнике најчешће у сарадњи са Менсом Србије, Центром за промоцију науке, Scientix-ом  и Science on StageСрбије. Удружење  ће повремено одржавати вебинаре на којима ће полазници моћи да прикажу своје добре примере праксе, а исте ће као аутори моћи да објаве на сајту удружења. Такође Тим ће  пружати саветодавну помоћ наставницима при реализацији пројеката и при учешћу у фестивалима и такмичењима.

Цена семинара: 2500 динара.

Аутори и реализатори:

 

Младен Шљивовић, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; SonS и Scientix амбасадор, Најбољи едукатор Србије за 2019 годину, добитник европске награде Expert Scientix ambassador in STEM School Label и више награда Stem Discovery Week.

Биографију Младена Шљивовића прочитајте ОВДЕ.

Тања Олеар Гојић је педагошки саветник, професор разредне наставе у ОШ „Драган Лукић” у Београду. Она је и Најбољи едукатор Србије, Scientix и Science on Stage амбасадор за Србију, председник Удружења грађана ,,УченIQ” и тренутни координатор Одсека за рад са децом у Менси Србије.

Биографију Тање Олеар Гојић прочитајте ОВДЕ.

Мирјана Тишма, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ “Драган Лукић” у Београду, SonS амбассадор, потпредседник Удружења УченIQ и члан Одсека за рад са децом Менсе Србије.  

Биографију Мирјане Тишме прочитајте ОВДЕ.

Ивана Павковић, професор разредне наставе – мастер, ОШ ,,Јован Дучић” у Београду, координатор за дигиталне материјале Удружења УченIQ.

Биографију Иване Павковић прочитајте ОВДЕ.

 

Дејан Јовић, мастер хемичар, Шабачка гимназија; члан Одсека за рад са децом Менсе Србије. 

Биографију Дејана Јовића прочитајте ОВДЕ.