СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене

Каталошки број 739 акредитован за 2022/23,2023/24. и 2024/25. школску годину, семинар СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене. К2, П3, 1 дан (8 сати) за учитеље, предметне наставнике у основними средњим школама.
Специфични циљеви:
Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области:
– СТЕМ концепта у настави;
– планирања пројектног задатка;
– међупредметног повезивања и међупредметних компетенција;
– одређивања исхода пројектног задатка;
– израде Радних и Чек листа за ученике и наставника;
– битних елемената за реализацију пројектних задатака;
– презентације пројектних задатака;
– евалуације и оцењивања рада ученика током пројектног задатка.