Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације

Каталошки број 553: акредитован за 2022/23,2023/24. и 2024/25. школску годину, онлајн семинар ,,Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације”. К2, П6, 5 недеља (32 сата) за учитеље, предметне наставнике у основними средњим школама.

Програм је креиран са циљем оспособљавања наставника за израду интерактивних наставних материјала и њихову примену у настави у складу са потребама савремене наставе.

Сврха обуке је да се полазнике обучи за пружање додатне подршке деци у проналажењу и примени различитих стилова и техника учења прилагођених индивидуалним потребама сваког детета.

Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:  K2- компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: П6-Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

недеља: 5 ( бодова: 32)           45

Аутори:

  • професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд
  • професор разредне наставе – мастер, Ивана Павковић,  ОШ ,,Јован Дучић”

Реализатори :

  • професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд
  • професор разредне наставе – мастер, Ивана Павковић,  ОШ ,,Јован Дучић”
Очекује се да ће полазници бити:
– оспособљени за одабир адекватног дигиталног алата у складу са потребама наставе;
– обучени за израду и примену интерактивних дигиталних алата за мотивацију ученика у онлајн окружењу;
– обучени за израду и примену интерактивних дигиталних алата за презентовање и обраду градива у онлајн окружењу;
– обучени за израду и примену интерактивних дигиталних алата за сараднички рад у онлајн окружењу;
– обучени за израду и примену интерактивних дигиталних алата за праћење постигнућа ученика у онлајн окружењу у сврху оцењивања;
– обучени да прати напредак ученика помоћу дигиталних алата;
– обучени да своје знање пренесе другима – мотивисани да деле своје добре примере праксе.
Специфични циљеви:
– Оснаживање компетенција наставника за израду дигиталних наставних садржаја применом различитих веб алата;
– Оспособљавање наставника за израду и примену дигиталних наставних садржаја у свим фазама настави;
– Оспособљавање наставника за прилагођавање дигиталних материјала специфичним потребама наставе;
– Подстицање наставника за примену дигиталних наставних садржаја у служби мотивације, сарадње, евалуације и праћења напредовања ученика (који мотивишу ученике на квалитетније и ефикасније учење.)
Цена по учеснику је 3000 динара. Цена укључује: похађање семинара, хонорар за реализаторе и ауторе, вођење базе добрих примера праксе учесника семинара, трошкове пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације, платформе и ппт-а