Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације

Каталошки број 553: акредитован за 2022/23,2023/24. и 2024/25. школску годину, онлајн семинар ,,Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације”. К2, П6, 5 недеља (32 сата) за учитеље, предметне наставнике у основними средњим школама.
Специфични циљеви:
– Оснаживање компетенција наставника за израду дигиталних наставних садржаја применом различитих веб алата;
– Оспособљавање наставника за израду и примену дигиталних наставних садржаја у свим фазама настави;
– Оспособљавање наставника за прилагођавање дигиталних материјала специфичним потребама наставе;
– Подстицање наставника за примену дигиталних наставних садржаја у служби мотивације, сарадње, евалуације и праћења напредовања ученика (који мотивишу ученике на квалитетније и ефикасније учење.).