ИЗ РЕГИСТРА

Удружење грађана „УченIQ“

Нехруова 95, Београд

МБ: 28328010,

ПИБ: 112617742

бр. текућег рачуна: 200-3345050101018-76 , Поштанска штедионица

e-mail: uceniqrs@gmail.com

тел: 0691974128 (заступник: председник удружења Тања Олеар Гојић)