О УченIQ

Током 2017. године на конференцији Даровитост- препознавање и подршка одржаној у Новом Саду од 29.9.до 1.10.2017. године, увидела се и потреба да се Менса Србије обрати просветним радницима и родитељима и скрене пажњу на даровите, са свог становиштва, како би заједничким снагама кроз будуће конференције о даровитости побољшали успешност и постигнућа даровитих.
Тако те јесени настао СИГ УченIQ који ће се бавити промоцијом Менсиних вредности међу децом организовањем активности за децу, родитеље и наставнике, а са циљем да се заинтересују за унапређење и очување интелигенције деце. Активности ће бити реализоване кроз радионице за децу, предавања за родитеље и наставнике, као и кроз занимљиве конкурсе и игре. СИГ (Special Interest Group) окупља и повезује чланове Менсе са посебним интересовањима за неку област.
Теме којим су се радионице бавиле кретале су се од промоције науке и познатих научника, преко развоја логичког и алгоритамског мишљења, креативних активности које стимулишу комплетан развој до промоције физичких активности и здравих стилова живота.
Циљ је био да се деци пруже активности у којима ће постати свесни да треба ценити интелектуалне способности појединца, а родитељи и наставници упуте како могу да помогну деци да остваре своје потенцијале.
Чланови УченIQ ће бити чланови Менсе који су заинтересовани за унапређење рада СИГа , као и професионалци који би могли да допринесу остваривању циљева СИГа.
На радионицама смо имали децу чланова Менсе, али и њихове другаре и ученике основних школа, а понекад и предшколце.
Крајем 2020. председништво Менсе Србије, задовољно радом СИГа УченIQ, оснива Одсек за рад са децом као радно тело председништва, а СИГ УченIQ се гаси и уз одобрење Председништва Менсе Србије 25.7.2021. региструје  се Удружење грађана УченIQ.

ИЗ РЕГИСТРА

ИЗ СТАТУТА

ЧЛАНОВИ

Уколико желите да постанете наш члан контактирајте нас на мејл адресу uceniqrs@gmail.com .