Мирјана Тишма- биографија

Мирјана Тишма, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ “Драган Лукић” у Београду, SonS амбассадор, потпредседник Удружења УченIQ и члан Одсека за рад са децом Менсе Србије.  Аутор је и реализатор више програма стучног усавршавања, „Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3”, „Учимо брзо и лако, јер знамо како”, ,, Пројектни СТЕМ задатак- од идеје до оцене”, ,,На даровитима свет остаје- Менса Србије о препознавању и раду са даровитима”. Врло је поносна на свој менторски рад са студентима, као и на освојене разне награде ученика на математичким, литерарним и ликовним такмичењима. Коаутор је програма „Од цртања до програмирања”, на којима се развија алгоритамски начин размишљања и решавају логички проблеми програмирањем.

Члан је Удружења „Креативни учитељи”, Института за модерно образовање, организационог одбора друге и треће међународне научностручне конференције „Даровитост, образовање и развој”, стручних скупова Стимулација интелектуалног развоја, као и ЕПОК тима Србије, који се бави откривањем потенцијалне креативности код деце. Реализатор је бројних радионица за децу поводом обележавања Дана интелигенције, Сата програмирања и Недеље свести о мозгу. Излагала је радове „Школа и даровитост” и „Коучинг у школи” на научностручним конференцијама.