Акредитовани семинари Удружења УченIQ

Програми стручног усавршавања наставника  акредитовани од стране Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије, а које реализују чланови Удружења грађана УченIQ могу се наћи под каталогу ЗУОВа под бројевима 770, 553 и 739 за школску 2022/23, 2023/24 и 2024/25. годину.

Кликом на фотографију ближе се упознајте са нашим семинарима.

Такође део наших чланова су аутори и реализатори акредитованог семинара под бројем 256 ,,На даровитима свет остаје – Менса Србије о препознавању и раду са доровитима” који је пријављен преко Удружења Креативни учитељи.