Ивана Павковић- биографија

Ивана Павковић је наставник разредне наставе у ОШ ,,Јован Дучић“ на Новом Београду са десетогодишњим искуством. Завршила је Учитељски факултет у Београду. Аутор је и реализатор два програма стручног усавршавања Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације и СТЕ(А)М пројектни задатак – од идеје до оцене. Изабрана је за водитеља пилот пројекта 2000 дигиталних учионица.

Ивана је евалуатор и рецезент стручних радова, аутор приручника за учитеље уз уџбеник Дигитални свет 2 за други разред основне школе, ИК Едука, Београд, 2021.год. и дигиталног уџбеника Свет око нас 1а, 2021. год. истоимене издавачке куће. Аутор/коаутор је и интерактивних онлајн радионица у сарадњи са ЦПН и Центром за стручно усавршавање Кикинда: Иноватори одрживог развоја – мора и океани поводом, Упознајте кикиндске сове и Мондријанова формула уметности. Њени радови објављени су у базама примера добре праксе Друштва учитеља Србије, наставничке мреже ,,ЕдуБалкан“.

Члан је управног одбора удружења ,,УченIQ“, Института за модерно образовање, организационог одбора међународног пројекта Дан интелигенције (2020.-2022.) као и спољни сарадник Завода за  вредновање квалитета образовања и васпитања (јануар 2022.). На стручном скупу,,Мотивација- стимулација интелектуалног развој“ учествовала је као предавач са темом ,,Игрификација“ За допринос током пандемије од заједнице наставника ,,ЕдуБалкан “ добила је признање за алтруизам.

Врло је поносна на постигнуте похвале и награде својих ученика на математичким, спортским и ликовним такмичењима. У складу са изазовима 21. века, као и потребама ученика уводи их у свет науке кроз различите, креативне облике СТЕ(А)М активности па је тако и учесник међународних пројеката, као и рализатор бројних бројних радионица за децу поводом обележавања Дана интелигенције, Европских недеља свемира, програмирања, роботике, …

У ОШ ,,Јован Дучић“ успешно остварује сарадњу са локалном заједницом организујући разна предавања и радионице за ученике. Администратор је школске фејсбук странице и Мудл платформе, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, координатор СЕЛФИ истраживања у установи и члан Тима за израду пројеката.