Попуст 33 % до краја месеца за нове чланове

Позивамо све стручњаке из просветних, здравствених, социјалних, научних, културних и спортских организација да до краја марта искористе попуст и постану наши чланови.

Удружење има следеће категорија чланова:

 1. Редовне чланове

 2. Придружене чланове

 3. Почасне чланове

Редовни члан Удружења може постати:

 • лице које је својим досадашњим радом доприносило подизању квалитета васпитно-образовног процеса о чему одлучује Управни одбор на основу документације.

 • стручњаци из просветних, здравствених, социјалних, научних, културних и спортских организација о чему одлучује Управни одбор на основу документације.

 • које ће плаћањем чланарине, својом активношћу и ангажовањем доприносити остваривању циљева Удружења.

Придружени чланови могу постати сва пунолетна и малолетна физичка лица које ће плаћањем чланарине, својом активношћу и ангажовањем учествовати у остваривању циљева Удружења кроз учешће у активностима Удружења (деца, млади, родитељи…), као и спонзори и донатори.

Својство почасног члана може одлуком Управног одбора стећи свако лице, домаће и страно, које има посебне заслуге за рад Удружења или чије је чланство у Удружењу од посебног интереса за остваривање циљева Удружења.

Редовна чланарина за одрасле редовне и придружене чланове је 3000 динара, а сада на попусту до краја марта износи 2000 динара.

Поступак пријаве и критеријуми за учлањење:

Кандидати за пријем у чланство у Удружењу УченIQ треба да:

 • Поднесу пријаву за учлањење, у којој прихватају циљеве и Статут Удружењу УченIQ

 • Поднесу биографију

 • Кратку изјаву о својим мотивима за учлањење у Удружење

Kрајњи рок за предају пријава за чланство уз попуст је 27.3. 2022. године, у 23.57 на мејл clanstvo@uceniq.edu.rs .

Након одговора Управног одбора, кандидату се шаље инструкција за уплату годишње чланарине са попустом коју треба да уплати најкасније у року од 5 дана, а која му траје до краја календарске године.

Зашто је добро бити члан удражења?

За стручњаке: Циљ нам је да промовишемо добре примере праксе и омогућимо нашим колегама, просветним радницима, али и стручњацима из других области, да стекну услове прописане Правилником о стручном усавршавању, као и да својим радом и идејама допринесу унапређењу рада са децом.

Осим основних погодности за чланове да учествују у активностима Удружења, као и да предлажу нове активности, реализују едукативне активности за децу у име Удружења, буду аутори и креатори едукативних материјала и ауторских текстова, чланови  Удружења имају попуст и на:

 • све акредитоване семинаре и стручне акупове које организује Удружење

 • учешће у међународној конференцији Савремено образовање 2022 коју 2.4.2022. организује Алијанса просветитеља и чланарина за чланове нашег удружења износи 500 уместо 3000 динара, јер је наше удружење суорганизатор конференције.

 • учешће у Петој међународној стручно-научној конференцији о даровитости ,,Сарадња у циљу подршке даровитима” 23.-.25.9.2022. јер је Удружење УченIQ  парнер у организацији конференције.

Преузмите приступницу ОВДЕ.

Циљеве рада удружења можете видети ОВДЕ.