Удружење УченIQ суорганизатор Међународне конференције Савремено образовање 2022

Изузетно нам је велика част да је Удружење УченIQ постало званични партнер у суорганизацији Међународне конференције ,,Савремено образовање 2022″ коју организује Алијанса просветитеља са партнерима.

Испред нашег удружења члан организационог тима конференције је Ивана Павковић, члан управног одбора и координатор за дигиталне материјале.

Позивамо вас да се пријавите за учешће у конференцији као слушалац или као излагач. У оба случаја чланови нашег удружења имају повлашћену цену учешћа од 500 динара.

Конференција ће се одржати у суботу, 2. априла 2022. године, на даљину.
Конференција има за циљ анализу актуелних услова образовања и просвећивања у земљама региона кроз разматрање практичних и теоријских аспеката образовно-васпитног рада и размену искустава учесника у образовним процесима. У назначеном циљу на конференцији ће бити презентовани радови стручних и научних радника из земље и региона који ће одговарати на неку од понуђених подтема скупа:- Теоријске основе савременог концепта образовања,
– Образовно-васпитни утицаји и програми на даљину,
– Интегративни приступ у образовању,
– Инклузивно образовање ученика са изузетним способностима (са сметњама у развоју и инвалидитетом и даровитих ученика),
– Савремени облици сарадње свих учесника у образовном процесу,
– Савремена улога вртића и школе као центара локалног просветитељства,
– Савремене методе у образовно-васпитној пракси,
– Неформално и информално образовање,
– Изазови образовања и просвећивања данас.
Конференција је намењена стручњацима из држава региона који се баве стручним и научним радом на пољима образовања, васпитања и просвећивања, образовног рада са децом, младима и одраслима свих способности: васпитачи, учитељи, наставници, стручни сарадници, специјални педагози, дефектолози, андрагози, саветници, предавачи, стручни радници, и други. Такође, на конференцији очекујемо и друге стручњаке, запослене у јавним сервисима и управама, медијске раднике, студенте, активисте и све друге који су заинтересовани за тему и подтеме конференције.
Позивамо колеге да доставе сажетке својих излагања на било коју од тема које се тичу наведене основне теме и подтема скупа.
Организатори Конференције ће припремити Зборник сажетака свих прихваћених излагања за саму Конференцију а радови у целини ће се објавити након Конференције у серијској публикацији „Изузетна деца – образовање и третман/Еџцептионал Цхилдрен – Едуцатион анд Треатмент“ (ИССН 2683-3603).

Важни датуми:

Пријава излагања (достављањем апстракта): до 17. марта 2022.
– Пријава учешћа без излагања (уплатом котизације): до 25. марта 2022.
– Обавештавање учесника о прихваћености излагања: до 20. марта 2022.
– Уплата котизације за све учеснике: 25. март 2022. године.
Напомена: Износи котизација уплаћених након 25. марта 2022. године увећавају се за 20%.
– Одржавање Конференције: 2. април 2022. године
– Достављање радова у целини за Зборник радова: 15. мај 2022. године
– Публиковање радова у целини: јун 2022. године.

Комплетан позив преузмите ОВДЕ.

Упутство за припрему радова у целини преузмите ОВДЕ.