Удружење УченIQ партнер у организацији пете међународне стручно-научне конференције ,,Срадања у циљу подршке даровитима”

Изузетно нам је велика част да је Удружење УченIQ постало званични партнер у суорганизацији пете међународне стручно-научне коонференције ,,Сарадња у циљу подршке даровитима″ коју организује Менса Србије са партнерима.

Позивамо вас да се пријавите за учешће у конференцији као слушалац или као излагач. У оба случаја чланови нашег удружења имају повлашћену цену учешћа.

Конференција ће се одржати у хибридној форми ( и уживо и онлајн) у  Институту за модерно образовање (Масарикова 5) у Београду од 23. до  25. септембара 2022 године.

Циљ овогодишње конференције је да укаже на важност сарадње, партнерстава и умрежавања различитих актера који могу допринети стварању атмосфере и окружења у којем се даровити могу препознати, развијати и реализовати. Досадашња сарадња организатора, партнера, теоретичара, практичара, окупљених око реализације, сада већ пете међународне конференције посвећене даровитости, показала је да се управо кроз сарадњу могу остварити значајни помаци на добробит даровитима, њиховим породицама, друштву и институцијама које су у прилици и обавези да обезбеде неопходне предуслове за развој даровитости. Такође, сарадња је прилика и за међусобну подршку и учење, размену искустава и знања о потребама и карактеристикама даровитих. Из наведених разлога, управо сарадњи посвећујемо овогодишњу конференцију у нади да ћемо препознати места где она недостаје и начине да она обогати искуства оних који је остварују. Као и на досадашњим конференцијама, желимо да подстакнемо дискусије, истраживања и излагања примера добре праксе и да конференција буде место стварања нових прилика за сарадњу и учење из међународних искустава и мултидисциплинарног приступа стручњака, практичара, образовних стручњака, послодаваца, доносиоца политика и свих заинтересованих. Искрено се надамо да ћете препознати свој интерес да нам се придружите.

Конференција је намењена васпитачима, учитељима, наставницима, стручним сарадницима, дефектолозима, лекарима, запосленима у јавним сервисима, администрацијама и управама, медијским радницима, студентима и свима другима који се у свом раду сусрећу и баве даровитом децом, младима и одраслима и њиховим породицама, из земље и иностранства.

Своја излагања можете пријавити на неку од следећих подтема:

 • Сарадња усмерена на даровитост – општа питања,
 • Сарадња у контекту образовно -васпитног рада са даровитима,
 • Актуелни и алтернативни приступи у раду са даровитима,
 • Препознавање и идентификација даровите деце, младих и одраслих,
 • Додатна подршка даровитим особама,
 • Етичка питања о даровитима,
 • Оснаживање професионалаца за рад са даровитима,
 • Подршка породици даровитих,
 • Тржиште рада и однос према даровитима,
 • Однос друштва према даровитима,
 • Међународна сарадња у области даровитости,
 • Даровитост – интердисциплинарност и мултидисциплинарност,
 • Пракса и теорија о даровитости,
 • Институције и невладине организације, удружења грађана и струковна удружења у раду са даровитима.

Важни датуми:

– до 1. јула 2022. пријава резимеа (усменог излагања или постер презентације);
– 15. јул 2022. обавештење о прихватању резимеа (уз информацију о потребним корекцијама);
– 20. јул 2022. рок за слање коригованог резимеа;
– 15. август 2022. пријава рада у целини
– 29. август 2022. обавештење о прихватању рада
– 5. септембар 2022. рок за слање коригованих радова у целини
– 6. септембар 2022. године – последњи рок за уплату котизације за учеснике излагаче и ауторе радова у Зборнику радова.

– Уплата котизације: до 20. јула 2022. године – рок за ране уплате по нижој цени
до 17. септембра 2022. године – рок за уплате по редовној цени.

Више прочитајте ОВДЕ.