Одржана Пета међународна научно-стручна конференција ,,Сарадња у циљу подршке даровитима”

Пета међународна научно-стручна конференција “Сарадња у циљу подршке даровитима” одржана је од 23 – 25.09.2022. године, у Београду. а Удружење грађана УченIQ је било један од партнера ове конференције.

Конференција је окупила 87 учесника из 9 земаља. Поводом одржавања Конференције припремљена су два издања: Зборник сажетака и Зборник радова са конференције„Сарадњау циљу подршке даровитима”.
С обзиром да је тема конференције проблематизовала и промовисала сарадњу различитих актера који доприносе стварању повољног амбијента за препознавање, подршку и развој даровитих, може се закључити следеће:
• Конференција је у значајној мери допринела остваривању нових повезивања, умрежавања и потенцијалних сарадњи учесника;
• Конференција је показала примере остварених сарадњи на националном и међународном нивоу;
• Конференција је указала на неопходност укључивања Државе (Министарстава) у креирању политика које ће створити контекст и оквир за систематско и континуирано подржавање даровитих;
• Конференција је окупила већи број учесника који су по први пут изложили своја искуства у раду са даровитима и исказали задовољство због осећаја да је Конференција место које им пружа подршку и обезбеђује заједницу у којој су њихови индивидуални напори препознати, уважени и позитивно вредновани, што као резултат има мотивацију за даљи и усавршавање;
• Положај просветних радника који су ангажовани у раду са даровитима није довољно вреднован;
• Ниво сарадње просветних радника и стручних сарадника је потребно унапредити;
• Потребно је континуирано умрежавање и размена искустава, примера добре праксе, иновативних метода рада;
• Потребно је радити на едукацији и сензибилизацији просветних радника;
• Потребна је подршка родитељима даровитих, посебно по питањима социо-емоционалног развоја и питањима менталног здравља;
• Упркос бројним позитивним решењима која функционишу у Србији потребно је системски решавати проблем “одлива мозгова”;
• Потребно је поједноставити документацију која прати рад са даровитима (ИОП3);
• Потребно је осмишљавати и развијати програме и методе који подржавају целоживотну функционалну даровитост и стваралачке потенцијале;

Све о конференцији можете погледати ОВДЕ.