Учешће на симпозијуму Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица

Била нам је част и задовољство да учествујемо на симпозијуму Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица, које је организовало Удружења ELTA (English Teachers Language Association) које је одржано 27. јуна 2020. године на Универзитету Сингидунум у Београду.

Учествовали смо са пленарним предавањем  Тање Олеар Гојић Развој компетенција и вештина за 21. век употребом ИКТ у образовању, и радионицом Роботи у настави – пут до функционалног знања коју су за наставнике одржале Тања Олеар Гојић и Мирјана  Тишма . У прилогу фотографија рада тј занимљивог начина хватања белешки Милице Вукадин.

Фокус скупа је био на унапређењу дигиталних компетенција наставника и ученика и употреби информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Предавачи су презентовати радове и искуства из домена:

  • пројектне наставе
  • наставе страног језика на млађем узрасту
  • интегративне наставе
  • развоја предметних и међупредметних компетенција
  • развоја вештина 21. века
  • критичког мишљења и решавања проблема креативности у настави
  • међународних програма размене и сарадње
  • вредновања и самовредновања наставног процеса
  • традиционалних и савремених приступа настави страних језика.