Промотивна радионица УченIQ креативног клуба

У уторак 3.10.2023. године у 18:30 у Едукативном центру БеоЗвонце 1 у близини ОШ ,,Драган Лукић” на Бежанијској коси, Милица Благојевић чланица Удружења УченIQ, реализоваће промотивну радионицу из циклуса свог програма креативних радионица, а у оквиру УченIQ креативног клуба који ће се реализовати током школске 2023/24. године.

Креативне радионице намењене су деци раношколског узраста (од 7 до 10 година) и редован термин рада ће бити петком од 18:30-20 часова-

Циљ поменутих радионица је овладавање постојећим ликовним техникама и средствима ликовног изражавања кроз различите теме. Активности су тако  конципиране да држе дечју пажњу, а истовремено се ради и на развоју различитих способности ( мануелних, когнитивних…), фине и грубе моторике. Свака радионица састоји се из три сегмента. Током првог се ближе упознајемо са темом коју обрађујемо, а затим се приступа њеној изради. За време рада деца добијају ближа објашњења о томе како и на који начин могу урадити приказано, али акценат је искључиво на самосталном раду деце. По завршетку, организују се игровне активности које поспешују развој синапси, а самим тим и развој интелектуалних способности код деце. Теме које се обрађују блиске су дечјем узрасту и сензибилитету, прате њихова интересовања и продубљују већ постојеће знање о разним појмовима и појавама у друштву.

Уколико желите да у вашем детету пробудите машту и уметничку страну, ту смо да створимо креативни пут заједно! А задовољство које прати стваралачки процес је немерљиво и најдрагоценији је продукт наших радионица!

Телефон за пријаву: 0691219989 Милица