Пројекат обележавања Дана интелигенције

УченIQ као део Менсе Србије који је орјентисан на рад са децом, наставницима и родитељима је са удружењем Креативни учитељи покренуло межународни пројекат Дан интелигенције 2019 уз подршку Института за модерно образовање.

Циљ пројекта је да се афирмишу активности које су погодне за стимулисање интелектуалног развоја, као и просветни радници који такав рад практикују.

Сваки наставник који жели учествовати може да осмисли неку активност и пријави је како би тај догађај био уцртан на мапи догађаја. Када се активност реализује треба послати извештај са начином реализације и пропратним материјалом који ће постати пример праксе. Тиме просветни радници учествују у конкурсу за избор најбољих примера праксе у стимулацији интелектуалних способности.

Пројекат можете пратити на сајту Дан интелигенције 2019

Рокови:

пријава догађаја  до 3. октобра 2019.

реализација од 22. септембра до 10. октобра 2019.

попуњавање извештаја  20. октобра 2019.

Завршни догађај планиран је за 7. децембар 2019. године где је планирана додела награда на трибини Стимулација интелектуалног развоја- примери из праксе.