Пилот пројекат поводом Недеље открића (STEM Discovery Week 2019): Упознај мог робота- учи весело (Meet my robot- learn with joy)

Након одржаних инклузивних радионица у ОШ,,Нови Београд“ у току Европске недеље програмирања (Code Week) и радионица у инклузивном центру Место сусрета Удружења Ево рука у Земун пољу, увидели смо потребу да и деци са сметњама укажемо могућност да уче кодирање кроз веселе активности са разичитим роботићима.

Организатори пројекта: Удружење грађана  Ево рука и Удружење грађана Менса Србије (УченIQ)

Поводом Недеље отктића (STEM Discovery Week 2019), покреће се пробни- пилот пројекат ова два удружења са циљем да се деци из специјалних школа представе нови концепти у настави учењем открићима и кроз игру роботима, чиме би се утицало на квалитет стицања знања и вештина ученика у специајлним школама.

Циљ пројекта је да се ученици упознају са роботима и алгоритамским начином мишљења, како би на занимљив начин стицали знања која би због емоционалне реакције на роботе било прихваћено лакше и без отпора. Крајњи циљ је да се докаже да се помоћу робота кодирање може учити у инклузивном окружењу без велике разлике на приближни узраст деце.

Опис пројекта:

У неколико специјалних школа биле би организоване радионице са едукативним роботима DOC, Lego Boost и Lego WeDo 2.0 на којима би ученици са специфичностима у развоју савладавали одређене проблеме или савладавали одређене наставне садржаје кроз кретање робота.

Задаци су:

  • да ученици прихвате робота као малог пријатеља коме треба њихова помоћ да реши проблем
  • Да науче да командује на тастерима са стрелицама који се налазе на роботу DOC
  • Да реше задатке преласка са тачке А на тачку Б
  • Да ређшавају задатке са препознавањем геометријских тела, бројева, слова, боја,
  • Да напреднији ученици науче да управљају роботом блоковским командама на таблету
  • Да напреднији ученици науче да саставе Лего робота и покрену га
  • Да се докаже да се робти као наставно средство могу користити у специјалним школама не само за учење кодирања, већ са много различитих активности и да међу ученицима специјалне школе постоје ученици са посебним талентима за технику и технологије.

Реализатори: су чланови СИГа УченIQ у Менси Србије који се баве организовањем активности за децу:  координатори и аутори пројекта: Тања Олеар Гојић и Мирјана Тишма, Лука Гојић- волонтер и уз помоћ дефектолога и родитеља деце на радионицама.

Динамика реализације:

  • ОШ,,Радивој Поповић “ у Земуну сваки други уторак до краја школске године од 16:30 до 17:30 почевши од 12.3.2018. – 6 или 7 радионица
  • ОШ ,,Нови Београд“ у Новом Београду, једном месечно у априлу, мају и јуну по договору- 3 радионице

Пројекат ће бити уцртан у мапу догађаја STEM Discovery Week 2019 и пријављен за такмичарски део. Биће презентован као пример праксе, како би се покренуо неки значајнији пројекат или школама које су учествовале обезбедили роботи за рад са децом. Уз сагласност родитеља може бити медијски пропраћен, а не мора.

Свакако представља почетак сарадње два удружења грађана Менсе Србије и Ево рука.