УченIQ Божићни алгоритам

Многе активности обављамо по неком редоследу. Овај пут заједно ћемо нацртати нешто, а затим по узору на то написати свој алгоритам за цртање Снешка Белића.