Пројекат Чаробни свет магнета у Кикинди

У петак 5. новембра у Научном клубу у Кикинди реализовале су се радионице за ученике основне школе у оквиру пројекта Чаробни свет магнета који је финансиран од стране Центра за промоцију науке.

На радионицама су били ученици четвртих разреда ОШ,,Свети Сава” и ОШ,,Жарко Зрењанин. Они су се упознали са магнетима и магнетизмом, и развијали способности логичког, апстрактног и дивергентног мишљења кроз улогу малих истраживача и стваралаца. Методом радних станица ученици су пролазили кроз различите задатке и експерименте који су их доводили до закључака о карактеристикама магнета. Ученици су записивали своја запажања, дискутовали и доносили закључке које су излагали. На крају сваког експеримента разматрали су где би се та карактеристика могла применити у свакодневном животу. На крају, користећи функционална знања из физике и математике, они су градили своја архитектонска уметничка дела са Geomag магнетима.