Пребројавање геометријских облика

Десета УченIQ активност:

Пребројавање геометријских облика.

Погледајте слике. Пребројте задате геометријске облике, а затим проверите очитавањем QR кода са слике.