СТРУЧНИ СКУПОВИ

Удружење УченIQ и његови најактивнији чланови су били део Организационог тима стручних скупова у оквиру Дана интелигенције, а које је акредитовало Удружење Креативни учитељи уз подршку Менсе Србије и Института за модерно образовање.

Аутор стручних скупова је Тања Олеар Гојић, а главни чланови Организационог одбора Мирјана Тишма, Ивана Павковић, Момчило Степановић, Дијана Јовановић, Дејан Јовић.

„Стимулација интелектуалног развоја- примери добре праксе” – 7. децембра 2019

,,Решавање проблема- стимулација интелектуалног развоја- примери добре праксе” – 7. новембар 2020.