ЗА НАСТАВНИКЕ

Само неки од циљева Удружење „УченIQ“  су и:

  • Стварање услова за квалитетно учење, лични и професионални развој сваког појединца; 
  • Стручног усавршавања запослених у образовању, васпитним, спортским и установама социјалне заштите, удружењима, као и осталих појединаца на теме образовно васпитног рада, те иновативних приступа образовању и васпитању и предузетништва. 
  • Извођење иновативних облика образовања и рада са децом и младима.
  • употреба нових технологија у образовне сврхе.

Да би остварило ове циљеве Удружење ће нарочито да:

  • Креира, акредитује и реализује програме стручног усавршавања, организује различита  предавања, обуке, семинаре, курсеве, трибине, конференције, стручне скупове, студијска путовања и друге облике едукације, самостално или у сарадњи са другим организацијама, у свим областима деловања удружења.
  • Вршити саветодавни рад у области образовања, инклузије и употребе технологије. 

На овим страницама упознаћемо вас са садржајима за наставнике.

Представићемо стручна усавршавања које организује УченIQ и партнери, догађаје на којима смо учествовали као и занимљиве материјале и информације за наставнике.

СЕМИНАРИ

СТРУЧНИ СКУПОВИ

IT АЛАТИ

МАТЕРИЈАЛИ

УЧЕСТВОВАЛИ СМО