Гостовање у Чачку на позив удружења Кликераши

Удружење неговатеља научног, креативног и стваралачког мишљења „Кликераши“ нас је позвало да им пружимо подршку и у Чачку организујемо наше радионице са роботима за децу и предавање за родитеље 30. новембра 2019. године.

Прва радионица Програмирање за најмлађе је организована за ученике од 1. до 3. разреда, који су програмирајући једноставне едукативне роботе решавали задатке на специјалној подлози. Деца су учила основе алгоритамског мишљења за децу, овладавала алгоритмима за кретање, оријентисала се у простору, упознајући се са едукативним играма којима се учи програмирање учила се сарадњи, толеранцији и стрпљењу.

   

Друга радионица Конструиши и испрограмирај је била за ученике од 4. до 6. разреда, који су помоћу шеме дате на таблету конструисати едукативне роботе Lego We Do 2.0 и имати задатак да их испрограмирају да изврше одређени задатак. Вештине које се развијају овом активношћу су: решавање конструкторских задатака (STEM), почетно програмирање, сарадња у групи.

Предавање за родитеље ,, Подстицање интелектуалних потенцијала деце. Колико су интелигенција и кретаивност потребе 21 века? “ се бавило следећим питањима:

Које су особине и компетенције које су потрене за 21. век? Ко је одговоран за развој интелектуалних и креативних потенцијала детета? Како јачати потенцијале детета на природни начин? Шта је Епок тест потенцијалне креативности?

Да ли је даровито дете увек и успешно дете? Како помоћи детету да постане и упешно дете и искористи своје потенцијале? Који су то најчешћи изговори при учењу? Како покренути мотивацију и научити дете да управља својим временом?