Признање CPNa

На национални Дан науке, 10.јула, Центар за промоцију науке је доделио признања појединцима и институцијама чији су пројекти добили финансијску подршку и који ће бити реализовани током 2021. године.
Чланови УченIQ Тања Олеар Гојић и Мирјана Тишма конкурисале су својим пројектом Чаробни свет магнета који ће се реализовати у научним клубовима у Лесковцу и Кикинди.
Циљ пројекта: Усвојити појмове магнета и магнетизма; упознати се са магнетним пољем Земље; самостално и у групи изводити експерименте; самостално направити компас; креативно користити магнете за ставрање необичних геоетријских слика и конструкција; заинтересовати децу за истраживање природних појава и подстаћи децу да у истраживању користе сваремене технологије; развијање тимског духа, међусобне комуникације и сарадње у спровођењу истраживачког рада; истаћи значај науке и научних достигнућа за свакодневни живот; подстицати научно описмењавање шире популације и самим тим руши неутемељене страхове ђака или предрасуде (стимулисати учешће девојчица).
Области које су обухваћене у пројекту: физика, ликовна култура, математика,
Пројекат је намењен ученицима нижих разреда основних школа који ће имати прилику да се упознају са магнетима и магнетизмом у свету око себе, али и да развијају способност логичког, апстрактног и дивергентног мишљења кроз улогу малих истраживача и стваралаца. У плану је да се одржи низ радионица у неколико градова Србије. Радионице причу о магнетима почињу огледима које ученици могу направити како у научном клубу тако и у школи и код куће. Ученици раде у групама по систему радних станица. На сваком столу стоје материјали за експерименте и картице које обајшњавају како се експеримент реализује. Током огледа ученици прате дешавања на предметима којима манипулишу према упутствима са картица и у формуларе, табеле и чек листе уносе податке који су добили да би за сваки изведени експеримент донели закључак о некој особини магнета и представили га другима. Кроз занимљиву ликовну активност употрбом папирних тањирића, спајалца, боје и магнета, стварају мала уметничка дела.активност Када открију све особине и могућности магнета, упознају се са појмом земљиног магнетног поља и магнетних полова. Кроз игру засновану на кодирању помоћу компаса орјентшу се у простору и користећи знања која су стекли долазе до QР кода са снимком Колумбовог јајета из Музеја Николе Тесле и тако се упознају са постојањем вештачких магнета. У другом делу радионице организује креативна игра Геомаг магнетима где ће ученици користећи својства магнета помоћу металних куглица и магнетних штапића, прво конструисати једноставне геометријске фигуре, а након тога конструисаће грађевину по слободном избору. У завршном делу радионице бира се најстабилнија и најкреативнија грађевина и најбољи тим. Радови ће бити представљени на виртуелној изложби.
Такође, Менса Србије је добитник признања за пројекат “Менсин СТЕ(А)М караван” који ће реализовати чланови Одсека за рад са децом.
Менсин СТЕ(А)М караван је пројекат у коме ће чланови Менсе реализовати низ СТЕ(А)М радионица у неколико места у Србији којима ће допринети популаризацији науке.
Пројектни тим чине: Тања Олеар Гојић- координатор пројекта, Мирјана Тишма, Дејан Јовић, Ненад Пантић, Дијана Јовановић, Милица Чавић и Јован Алексић који је у име Менсе примио признање.
Истовремено, подржан је и Тањин ауторски пројекат “Чаробни свет магнета”, који ће се реализовати у научним клубовима у Лесковцу и Кикинди.